Close
Logo
Top Image
Next Last

Tilbyr parkering i Fjordbyen

Bygging av nytt sykehus og helsepark presser parkeringskapasiteten. Eidos tilbyr en løsning.

 

Fjordbyen er på gang. På Brakerøya er store byggeprosjekter startet. På Gilhus er nytt land etablert. Både vest og øst er det med andre ord stor aktivitet. 

I den nye helsebydelen på Brakerøya er aktiviteten økende. Forvandlingen fra industri, lager og logistikk til en moderne fjordby setter press på parkeringskapasiteten. Det er ikke plass for villparkering.

 

I høst er det blitt ekstraordinært. Det skyldes ikke minst at stadig flere engasjeres i bygging av nytt sykehus. Flere hundre er i sving på byggeplassen hver eneste arbeidsdag. Før årsskiftet er antall sysselsatte på byggeplassen økt til 1000. Samtidig er arbeidene på tomta til helseparken i full gang. Også der kommer antall sysselsatte til å øke fremover.

 

Det gir et ytterligere press på parkeringsplasser. Mange som jobber på byggeplassene, kommer med egne biler.

 

Eidos har kommet opp med en løsning. På Odden har Drammen Helsepark sin anleggsrigg. Der ligger også Fjordbyen Innkvartering, og på nabotomta har Eidos klart å rydde litt ekstra plass for å løse det voksende parkeringsbehovet.

 

Parkeringsplasser tilbys firmaer som har oppdrag på området. Bom er satt opp. Ulike avtaler til fastpris tilbys. Du finner mer om parkeringstilbudet her på hjemmesiden til Eidos.