Eidos Eiendomsutvikling er den største grunneieren på Lierstranda, og eier ca. 400 dekar med beliggenhet ned mot Drammensfjorden, på grensen mellom Lier og Drammen.

Aktuelt

Aktuelt

Organisering

Eidos Eiendomsutvikling er organisert som konsern med morselskap og 11 datterselskaper, ett selskap for hver av eiendommene. Daglig leder i morselskapet er enestyre i samtlige datterselskap.

Fjordbyen. Der folk, fjord og fremtid møtes

Dette er visjonen for fjordbyen og plansamarbeidet. Sammen jobber nabokommunene Lier og Drammen for at fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya blir et knutepunkt mellom Drammen og Oslo, med miljø, kunnskap og utvikling i fokus.

Frem mot 2040 må nemlig Lier kommune finne plass til rundt 4000 nye boliger og 5000 arbeidsplasser. For Drammen kommunen er tallene 10 000 boliger og 11 000 arbeidsplasser. For å jobbe bedre og tettere sammen om disse planene, inngikk de to kommunene en avtale om felles plansamarbeid om utvikling av fjordby for Lierstranda og Brakerøya 26. november 2010.

Link til følgende hjemmeside:

http://www. fjordbyenlierdrammen.no

Samfunnsansvar


Eidos Eiendomsutvikling støtter: Kirkens Bymisjon og Rett Fram opplevelser