Close
Logo
Top Image
Next Last

Viser fram planene på Gilhus

Fjordbyen-planene har fått eget rom under årets kunstutstilling på Store Gilhus gård.

 

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal, kultursjef Ingeborg Rivelsrud og kulturrådgiver Nina Guzman-Toft har satt sammen en omfattende, fyldig, bred og mangfoldig høst på Store Gilhus gård. Store deler av september og inn i oktober er programmet tettpakket med arrangementer, aktiviteter og en stor utstilling med verk fra over 100 kunstnere.

Utstillingen er på hovedhuset. I driftsbygningen og utendørs skjer det mye annet. Du finner hele oversikten med åpningstider på Lieropplevelser. Festivalen Matveien fortsetter for eksempel i låven fram til 9. oktober og to familiesøndager gjennomføres i september og oktober med spennende program for store og små.

Eidos sitt bidrag er et ekte frampek. I et eget rom på hovedhuset stiller Eidos ut modellen som viser Fjordbyen i 3D. I tillegg vises blant annet en film med nye og aktuelle klipp som viser området i dag, den store miljøoppryddingen og det nye nabolaget som bygges.

Utstillingen er åpen for publikum hver onsdag og hver helg fram til 9. oktober.