Close
Logo
Next Last

Leverer planforslag 11. november

11. november skal forslaget til områderegulering leveres Lier kommune. 
11. november 2022 blir en merkedag for Fjordbyen. Den dagen skal forslaget til regulering av området leveres Lier kommune, som er bestiller og planmyndighet.
 

Eidos utvikler planen for områderegulering med bistand fra rådgivergruppen WSP/LINK arkitektur/Multiconsult. Oppdragsgiver er Lier kommune. Ferdig utbygd skal Fjordbyen Lier og Drammen ha plass til 16.000 beboere og like mange arbeidsplasser. Over ser du hvordan Fjordbyen kan bygges på ett minutt. I virkeligheten kan det ta mange år å gjennomføre forvandlingen fra lager og logistikk til en urban, moderne og bærekraftig by innerst i Drammensfjorden.

 

Arbeidet med planen er nå i siste fase. – 11. november starter vi arbeidet med å fremme en politisk innstilling, opplyste lederen for Fjordbykontoret, Jan Willy Føreland til fjordbyåret som møttes på Fjordbyen Innvartering den siste onsdagen i august i år.

Områdereguleringen skal politisk behandles i 2023. Den kommer til kommunestyret tidlig på nyåret og kan være ferdigbehandlet før sommeren neste år. 

Fjordbyen er allerede i gang. Nytt sykehus og Drammen Helsepark inngår i planområdet. Det området er ferdig regulert som resultat av sykehusvedtaket i 2019. Fjordbyen strekker seg 2,5 kilometer langs Drammensfjorden, men får fem kilometer strandlinje etter etablering av øyer og kanaler.