Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image

Drammen Helsepark

Eidos etablerte og stiftet Drammen Helsepark sammen med Bane NOR Eiendom. På nyåret 2024 kjøpe Bane NOR alle aksjene i selskapet.
 

Helseparken bygges ut i flere trinn. Første byggetrinn skal åpnes i 2026. I 2025 åpner det nye sykehuset på naboeiendommen.

 

Brakerøya blir ny helsebydel i Drammen og i fjordbyen. Bygging av 200.000 kvadratmeter satt av for helse og omsorg med pasienten i sentrum, er på gang.
Sykehuset (til høyre på bildet ) er under bygging og får 122.000 kvadratmeter. Helseparken (til venstre) får 85.000 kvadratmeter over en parkeringskjeller.

Drammen Helsepark - drone - oktober 2023

På nyåret 2022 startet arbeidene på tomta til Drammen Helsepark med spunting og utgravning. I oktober 2023 er første del av p-kjelleren under tak.
 

Helseparken blir skreddersøm for alle som setter pasienten i sentrum. Inn i helseparken kommer utdanning, legevakt, helsehus, pasienthotell og en rekke bedrifter med helse som kjernevirksomhet.

 

Selskapet er stiftet og etablert av Eidos Eiendomsutvikling og Bane NOR Eiendom. Historien startet i 2015. Da tar Eidos et initiativ om å utforske muligheten for det som i dag er kjent som Drammen Helsepark. Visjonen til helseparken er senere formulert til: "Sammen om verdens beste folkehelse". 

Eidos solgte sine aksjer til Bane NOR Eiendom på nyåret i 2024. Drammen Helsepark er etter dette heleid av Bane NOR Eiendom, men altså litt om historien. Den kan skisseres slik:

 

19. oktober 2015 er en merkedag i helseparkens historie. Den dagen inviterer Eidos til en lukket visjonskonferanse i kantina på ABB Kraft på Brakerøya, der sykehuset nå er under bygging. Lokale ordførere, rådmenn, næringslivsfolk og representanter for universitet og høyskolemiljøer tror på mulighetene.

 

Dermed starter et langvarig og nært arbeid med Helse Sør-Øst RHF og Bane NOR Eiendom som var interessert i å kontraktsfeste bygging av parkeringshus på sin del av eiendommen på Brakerøya.

 

Resultatet av samarbeidet vokser nå fram på Brakerøya. Helseparken kan knyttes til sykehuset med en gangbro. På motsatt side ligger Brakerøya stasjon.

 

Drammen Helsepark vil bestå av flere bygg i en sammenhengende rekke på 440 meter og er en av de største næringsprosjektene i Drammen. Vi kan se på helseparken som en næringspark i skreddersøm. Inn kommer i første rekke bedrifter innenfor helse, utdanning, forskning, utvikling og behandling, men også handel, service og overnatting.

 

Brakerøya inngår i fjordbyområdet. Det ble detaljregulert i 2019. Bakgrunnen var sykehusvedtaket. Den reguleringen omfatter også helseparken, fjernvarmeanlegget på Brakerøya som dobles og ny innkjøring til området.
 

Drammen Helsepark blir bygd mellom sykehuset og Brakerøya stasjon. Reisende som kommer med tog, vil gå gjennom torget i helseparken og videre inn hovedinngangen på sykehuset. 

 

Les mer