Close
Logo
Top Image
Next Last

Årsrapporten for 2022

Årsrapporten for 2022 oppsummerer Eidos-året og ser fremover.
Eidos Eiendomsutvikling AS har også for 2022 publisert en egen årsrapport. Du finner den her på hjemmesiden.

 I rapporten ser du oppdatert bystrukturkart. Eidos er største grunneier i Fjordbyområdet og kan bygge 500.000 kvadratmeter boliger på sine tomter. I tillegg kommer 80.000 kvadratmeter næringsbygg.

Utbygging av Fjordbyen er allerede i gang. Bildet over viser status for nytt sykehus. Det skal tas i bruk i løpet av 2025. Samme år skal første byggetrinn i Drammen Helsepark, som eies 50 prosent av Eidos, åpnes.

Nytt styremedlem
Generalforsamlingen i Eidos er gjennomført. Der ble Bernt Nordby Skøien som er daglig leder i Clemens Eiendom, valgt til nytt styremedlem. Han erstatter Johan Mølbach-Thellefsen. 

Arbeidsgrupper
Eidos er representert i alle arbeidsgruppene Lier kommune har etablert for å sette fart på Fjordbyutbyggingen. Gruppene jobber med infrastruktur, parkering og midlertidig bruk av området fram mot transformasjonen. 

Eidos er også representert i referansegruppen Lier kommune har etablert for å drøfte innsigelser med overordnede myndigheter. 

Illustrasjoner
I årsrapporten for 2022 finner du nye illustrasjoner som er del av områdeplanforslaget Eidos overleverte Lier kommune i november 2022. De viser mulighetsrommet for den urbane nærhetsbyen som kan bygges ut med 940.000 kvadratmeter. Utbyggingen er planlagt gjennomført over noen tiår.

God lesning!