Close
Logo
Top Image
Next Last

Portal for innspill

Områdeplanen er ute på offentlig høring. Innspill kan gis gjennom en egen digital portal.
Lier kommune vil høre hva du mener om områdeplanen for Fjordbyen. En digital portal er utarbeidet. Der kan du klikke deg inn, gi dine svar og skrive innspill og kommentarer.

Fjordbyen planlegges for 16.000 beboere og 16.000 arbeidsplasser på Brakerøya og Lierstranda. Forslaget til områdeplan er utarbeidet av Eidos Eiendomsutvikling på oppdrag fra Lier kommune. Forslaget ble overlevert til kommunen 11. november 2022. 

Planforslaget ble behandlet av formannskapet i Lier 16. mars. Det er nå lagt ut på offentlig høring. Høringsrunden varer fram til 2. juni. Like lenge er den digitale portalen for medvirkning, innspill og kommentarer tilgjengelig.

På Lier kommunes hjemmeside kan du lese mer om høringsrunden. Der ligger også en lenke inn til portalen. Alternativt kan du klikke her og komme rett til portalen.

Lier kommune vil også arrangere møter på Lier bibliotek i mai. Der gis det informasjon og legges opp til spørsmål/svar og innspill til planen som skal opp til endelig politisk vedtak over sommeren.