Close
Logo
Top Image
Next Last

Planforslaget overlevert

Fredag 11. november leverte Eidos Eiendomsutvikling forslaget til områdeplan for Fjordbyen Lier og Drammen til Lier kommune. 

Bildet er fra leveringen av planen. Med fulgte et 3D-printet puslespill. Ordfører Gunn Cecile Ringdal (nummer to fra høyre) tok utfordringen på strak arm og puslet sammen Fjordbyen under overrekkelsen.
På bildet er Ina Jacobsen i Multiconsult, Ellen Flatøy og Camilla Akre i Link, prosjektdirektør Geir Hagehaugen og adm. direktør Anders Edbo i Eidos og ordfører Gunn Cecilie Ringdal og kommunedirektør Sikke Næsheim i Lier kommune.

Leveringen av planen foregikk symbolsk nok klokken 11:00 den 11. november. Planen legger til rette for å bygge en fjordby med 940.000 kvadratmeter.  200.000 av disse er for næring og 40.000 er for offentlige bygg. 

Lier kommune skriver på sine hjemmesider at planen viser hvordan Lierstranda kan forvandles til en fjordby med 16.000 innbyggere og 16.000 arbeidsplasser. 

Norges største

Prosessen for områdeplanen har mange startpunkter. Forvandlingen på Lierstranda starter på et vis med kommuneplanen i 2002. Det fortsetter med planene Bjørn Rune Gjelsten la fram i 2006, kommuneplanen fra 2009, samarbeidsavtalen mellom Lier og Drammen i 2010, masterplan og andre planvedtak før Eidos fikk oppdraget med å utarbeide forslag til områdeplan i 2018.

– Vi er på vei mot noe som er helt riktig og veldig stort. Dette er Norges største byutviklingsprosjekt og også stort i europeisk målestokk, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Hun mottok formelt det digitale planforslaget fra administrerende direktør Anders Edbo og prosjektdirektør Geir Hagehaugen i Eidos. Det er en omfattende dokumentsamling på 2500-3000 sider, inkludert 24 konsekvensutredninger, miljøprogram og kvalitetsprogram.

Ordføreren leverte planforslaget videre til kommunedirektør Sikke Næsheim allerede fredag.

– Dette er stor for oss som kommune og våre innbyggere. Fjordbyen skal være for alle – ikke bare de som skal bo der, sier Næsheim.

Mål: Vedtak i 2023

Forslaget er planen for forvandlingen fra industri- og logistikkområde til en fjordby med 16.000 innbyggere og 16.000 arbeidsplasser på Lierstranda. Lier kommune har lagt opp en tidsplan for å behandle forslaget politisk i løpet av 1. kvartal 2023.

– Ambisjonen er at kommunedelplan for samferdsel og infrastruktur og områdereguleringsplan skal vedtas av sittende kommunestyre, sier ordføreren.

Gående viktigst

Myke trafikanter er viktigst i fjordbyen.  Den bygges på 1000 mål landareal. I tillegg kommer kanaler. Fjordbyen strekker seg 2,5 kilometer langs Drammensfjorden og får fem kilometer vannlinje med kanalene i byen som skal utvikles med kvartalsvis variert bebyggelse.

– Planen er laget på mye trafikanters premisser, sier Geir Hagehaugen. Sentralt er også satsing på kollektivtransport og alternativer til personbil, rekreasjonsområder, kanaler uten motorbåter, torg og tilgang til fjorden.