Close
Logo
Top Image
Next Last

Går av med pensjon

Roar Schinnes har hatt siste arbeidsdag i Eidos Eidomsutvikling AS. Mandag 31. mai takket han av og gikk inn i pensjonistenes rekker. – Jeg ser fram til å få mye mer tid med familien og særlig barnebarna.

Roar Schinnes har siden mai 2015 vært prosjektdirektør i Eidos Eiendomsutvikling AS. Tidligere har han blant annet utviklet Union-området på Grønland i Drammen og også gjennomført andre og store utbyggingsprosjekter.

 

Nå skal familien få mer av Schinnes.
– Jeg har noen engasjementer og selskaper jeg er engasjert i, men som pensjonist skal jeg først og fremst drive med ting jeg tidligere ikke har hatt tid til, sier han som også fremover vil stille opp for Eidos på rådgivningssiden ved behov.
 

– Arbeidet med Fjordbyen Lier og Drammen har vært særdeles spennende og meningsfylt. Her snakker vi om å utvikle en helt ny by for fellesskapets beste.

– Roar har vært viktig for arbeidet med Fjordbyen Lier og Drammen. Han kom til oss med bred erfaring fra mange større utviklingsprosjekter, er visjonær, strategisk og god til å se problemstillinger fra ulike ståsted, sier administrerende direktør Torgeir Finnerud i Eidos Eiendomsutvikling AS.