Close
Logo
Top Image
Next Last

Bedret driftsresultat

Økte leieinntekter og reduserte kostnader gir Eidos Eiendomsutvikling AS et bedret driftsresultat.
Det viser årsberetningen for 2020. Konsernregnskapet viser et overskudd på syv millioner kroner etter skatt for selskapet som i 50 år har hatt sitt virke knyttet til utviklingen på Lierstranda. Der er selskapet største grunneier og eiendomsforvalter.

Hovedoppgaven er å utvikle en ny fjordby med 16.000 arbeidsplasser og 8.000 boliger.

– Vi skal forvalte og utvikle eiendommene og hele Fjordbyen-området, sier daglig leder Torgeir Finnerud.
 

Han tok over ledelsen i selskapet i 2014. Det året hadde Eidos 10 millioner kroner i totale inntekter, mot 44,2 millioner kroner i fjor. Inntektene kommer fra utleie av eiendommer.
 

Det første som vil stå ferdig i Fjordbyen Lier og Drammen, er nytt sykehus og Drammen Helsepark. Åpningen av det nye sykehuset i Drammen er planlagt i mai 2025. Samtidig åpner første byggetrinn i Drammen Helsepark, som Eidos og Bane NOR Eiendom eier 50/50.
 

I år skal områdereguleringsplanen for resten av fjordbyområdet sendes Lier kommune for politisk behandling.
 

– Det meste vi gjør, handler om å utvikle den nye Fjordbyen. Den vil utvikles gjennom mange tiår. I mellomtiden skal vi fortsatt forvalte og utvikle eiendommene vi leier ut på Lierstranda, sier Finnerud.