Close
Logo
Top Image
Next Last

Fjordbyens jordmor er gått bort

Ulla Nævestad, styreleder i Eidos fra 2012 til 2018, er gått bort Hun sovnet stille inn mandag 26. juli.

– Det er med sorg vi har mottatt budskapet om at tidligere Lierordfører og mangeårig styreleder i Eidos Eiendomsutvikling, Ulla Nævestad er gått bort, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos.

 

Ulla Nævestad ble 75 år. Hun har satt tydelige spor etter seg. Fra 1988 til 2011 representerte hun Høyre i kommunestyret i Lier. I årene fra 1995 til 2011 satt hun i ordførerstolen, og i 2019 kom hun tilbake som medlem i kommunestyret. Hun hadde mye å gi og for henne var Fjordbyen en viktig drivkraft.

 

I jubileumsboka til Eidos Eiendomsutvikling for selskapets første 50 år omtaler hun seg gjerne som jordmor for Fjordbyen. «Det er en lang fødsel. Nå handler det om å få den siste biten på plass», sier hun i boka om sin gjeninntredelse i lokalpolitikken.

 

For Ulla Nævestad starter utviklingen av fjordbyen i 2002. Den gang loste hun på plass en ny kommuneplan. Den stoppet planer om konteinerhavn på Lierstranda og åpnet for en ny utvikling med bolig, badestrender og tilgang til sjøen for alle. Senere sto hun opp og forsvarte utviklingen på Lierstranda i flere omganger.

 

– Ulla Nævestad har vært sentral for utviklingen av Lierstranda, både i hennes periode som ordfører, fra 1995 til 2011 og senere som styreleder i Eidos fra 2012 til 2018. Hun har satt dype og varige spor etter seg, sier Torgeir Finnerud.