Close
Logo
Next Last

Video: Her kommer Fjordbyen

Fjordbyen er i gang. Her er videoen fra en droneflytur over området i mai 2022.
Brakerøya og Lierstranda, fra Nøstebekken til E 143, skal forvandles fra industri, lager og logistikk til en urban by med 2,5 kilometer sammenhengende fjordlinje. Mye er skjedd på området de senere årene. I virkeligheten er Fjordbyen i gang. Her kan du se hvordan området ser ut fra luften nå på forsommeren 2022.

På Brakerøya er ny helsebydel under bygging. Gammel industri erstattes av 200.000 kvadratmeter med sykehus og helsepark. Over 6.000 kommer til å jobbe i helsebydelen som vil besøkes av mer enn 500.000 årlig.

På Lierstranda er også endringer synlig. Flere bedrifter har delvis ryddet tomtene. På Gilhus er nytt land etablert. Der skal det bygges 900.000 kvadratmeter. Inn kommer sjønære boliger, skoler, parker, barnehager, butikker, spisesteder, badeplasser og alt annet du forventer å finne i en urban og sjønær fjordby.

Tømmerterminalen og Gilhusbukta står foran enda en ny og spennende endring. Der skal det etableres en bydel med kanaler. Det gir Fjordbyen fem kilometer strandlinje. Den blå fjorden møter det grønne Lier.

I høst skal Eidos overlevere forslaget til områderegulering til Lier kommune. Det utarbeides på oppdrag fra kommunen. Tidsplanen til kommunen viser at planen kan sluttbehandles politisk før sommeren om ett år. I planen legges det opp til å bygge en by for 16.000 innbyggere. Like mange arbeidsplasser skal etableres. Mye skal skje. Samtidig har mye skjedd allerede.