Close
Logo
Top Image
Next

Innspurt i Gilhusbukta

All forbelastning skal være på plass i Gilhusbukta i løpet av september. 
Nytt land på 200 mål er etablert i Gilhusbukta. Bak står Gilhusbukta Sjøgrunn AS. Selskapet eies med 66 prosent av Eidos og har stått for etablering av nytt landområde med oppstart i 2016.

I august og september gjennomføres siste del av forbelastningen. Den er godt synlig med en høyde på åtte meter. Forbelastningen gir raskere byggeklart område.

– I løpet av åtte uker vil hele området være forbelastet. Da har vi tilført ytterligere 300–400.000 tonn steinmasser, sier prosjektleder William Kornmo.

Da området er ferdig satt, skal forbelastningen fjernes. Steinmassene skal fraktes ut med lekter. Så skal Gilhusbukta ferdigstilles med øyer og kanaler. Etter at alt er på plass, er det nye fastlandet vokst med 160 mål. Resten blir kanaler.

I sommer har stillhet rådd grunnen på anlegget. Innkjøring av stein har stoppet og det meste har ligget i ro. Det vises tydelig i den kontinuerlige målingen av støy fra målepunktet på KID-kaia.  

– Området som nå skal forbelastes, ligger helt øst og sydøst, mot KID-bygget, sier Kornmo.

Gilhusbukta er miljørenset. Det skjedde før etablering av nytt land. Først ble bunnen miljørenset, så er det fylt store mengder rene steinmasser i fjorden. 

Så langt er det fylt om lag syv millioner tonn stein. De første 3,5 millionene kom sjøveien, med lekter fra Langøya. Senere er stein kommet fra Bane NORs nye tunnel gjennom Strømsåsen i Drammen, hvor den nye Vestfoldbanen etableres og senere også fra Oslo storbylegevakt og store samferdselsprosjekter i Oslo.