Close
Logo
Top Image
Next Last

Innspurt i Gilhusbukta

All stein til forbelastning i Gilhusbukta kan være på plass i vinter
Nytt land på 200 mål er etablert i Gilhusbukta. Bak står Gilhusbukta Sjøgrunn AS. Selskapet eies med 66 prosent av Eidos og har stått for etablering av nytt landområde med oppstart i 2016.

Høsten 2022 gjennomføres siste del av forbelastningen. Den er godt synlig med en høyde på åtte meter. Forbelastningen gir raskere byggeklart område.

– Opprinnelig plan tilsa at alt ville være på plass i løpet av september, men etter justert plan er fremdriften strukket noe mer ut i tid. Fordelen er at lavere intensivitet gir mindre belastning for omgivelsene, sier prosjektleder William Kornmo.

Når hele området er forbelastet, er det tilført ytterligere 300–400.000 tonn steinmasser, sier prosjektleder William Kornmo.

Da området er ferdig satt, skal forbelastningen fjernes. Steinmassene skal fraktes ut med lekter. Så skal Gilhusbukta ferdigstilles med øyer og kanaler. Etter at alt er utført og de nye øyene er etablert, er det nye "fastlandet" vokst med 160 mål. Resten blir kanaler.

I sommer har stillhet rådd grunnen på anlegget. Innkjøring av stein har stoppet og det meste har ligget i ro. Det vises tydelig i den kontinuerlige målingen av støy fra målepunktet på KID-kaia.  

Det siste området som forbelastes ligger helt øst og sydøst, mot KID-bygget.

Gilhusbukta er miljørenset. Det skjedde før etablering av nytt land. Først ble bunnen miljørenset, så er det fylt store mengder rene steinmasser i fjorden. 

Så langt er det fylt om lag syv millioner tonn stein. De første 3,5 millionene kom sjøveien, med lekter fra Langøya. Senere er stein kommet fra Bane NORs nye tunnel gjennom Strømsåsen i Drammen, hvor den nye Vestfoldbanen etableres og senere også fra Oslo storbylegevakt og store samferdselsprosjekter i Oslo.