Close
Logo
Top Image
Next Last

Toppmøte om Fjordbyen

Adm. direktør Anders Edbo i Eidos tok imot ordførerkandidat Silje Kjellesvik Nordheim (fra venstre på bildet), klima- og miljøminister Espen Barth Eide og fylkesvaraordførerkandidat Tonje Enersen (til høyre) og ga et dypdykk i Fjordbyplanene. 
Klima- og miljøminister Barth Eide omfavner Fjordbyplanene. Til Lierposten sier han Fjordbyen er viktig og riktig. På oppfordring fra Lierposten om å kaste terning gir han planene om forvandlingen på Brakerøya og Lierstranda «en sterk femmer». 

Ministeren kom sammen med lokale Ap-topper på besøket på Lierstranda. 

Ønsket og riktig

– Fjordbyen er ønsket og riktig, ut fra det vi så, hørte og kjenner planene. Slik kan nye bo-områder utvikles med så lavt klimaavtrykk som mulig, sier Enersen.

På befaringen tok de et dypdykk i planarbeidet. Fjordbyen fortrenger ikke matjord. Gamle forurensninger er tatt hånd om. Natur er og blir restaurert og Fjordbyen etableres på et definert knutepunkt med Brakerøya stasjon og kort avstand til Drammen sentrum. Gående og syklende er viktigere enn bilister. 

– Fjordbyen fremstår som en riktig utvikling for å møte klimautfordringer og bygge mer bærekraftige samfunn, sier Enersen.

Tror på løsning

Barth Eide synes ikke innsigelsene fra Statens vegvesen, Statsforvalteren, fylkeskommunen og Bane NOR er dramatisk. Han mener kommune og stat kan ha litt ulike ambisjoner og tilnærminger til overordnede rammer.

– Så vidt jeg forstår, er det god dialog mellom partene, og jeg håper det løser seg på lavest mulig nivå, sier han til Lierposten.