Close
Logo
Top Image
Next Last

Til Bergen med Fjordbyen

Prosjektdirektør Geir Hagehaugen er med Lier kommune til Levende by i Bergen. Der gir KORO Fjordbyen et eget spor for stedsutvikling. – Grunneiersamarbeid i store prosjekter er et stikkord, sier kulturrådgiver Nina Guzman Toft i Lier. 
Mark Davy som står bak London-baserte Futurecity og er engasjert av Lier kommune, er en av foredragsholderne på Levende by. Stedsutvikling og samarbeid mellom kommuner og utbyggere er sentrale stikkord for å løfte kultur og stedsutvikling i transformasjonsområder som Fjordbyen Lier og Drammen. Det gamle industri, lager og logistikkområdet på Brakerøya og Lierstranda skal som kjent forvandles til en moderne og bærekraftig nullutslippsby for 16.000 beboere og 16.000 arbeidsplasser. 

– Fjordbyområdet har i dag ingen identitet som et sted noen bor eller oppsøker i fritiden. Det gir et enormt potensial. Det betyr at identiteten kan formes på nytt, sier kulturrådgiver Nina Guzman Toft i Lier. Med seg til Bergen har hun blant andre Kjersti Wilhelmsen fra Fjordbykontoret, men også Geir Hagehaugen i Eidos og Line H. Fielding i Bakke AS, som begge representerer utbyggere i Fjordbyen.

Hun er glad for å ha med utbyggere til Bergen.
– Skal vi lykkes med stedsutvikling, trenger vi et nært og godt samspill med utbyggerne. Kunst er mer enn utsmykking. Det viser også kunststrategien for Fjordbyen som er en del av områdeplanen, sier Guzman Toft. 

– Oppgaven er å finne en unik identitet, som har høy troverdighet og er noe alle vil ta del i. Det styrker verdien på store utviklingsprosjekter, sier Mark Davy.

Han har satt kultur og stedsutvikling i sentrum for mer enn 500 stedsutviklingsprosjekter globalt. I september var han trekkplaster for Fjordbyen symposium på Store Gilhus gård.  Der møttes administrasjonen i Lier, kulturkontoret, planleggere, utbyggere og eiendomsbesittere i Fjordbyområdet og politikere. Der handlet det om kunst og kultur i stedsutvikling. 

Bildet er fra symposiet på Store Gilhus gård. Der møttes en rekke grunneiere for å jobbe med kunst som identitetsmarkør og drakraft i utvikling av Fjordbyen.

– Deltakelse og Fjordbyen-sporet på Levende  by-konferansen  er en oppfølging fra symposiet. Der deltok både Geir Hagehaugen (se bildet) og Line H. Fielding sammen med andre utbyggere. De er heldigvis med til Bergen. Det en styrke for å lykkes. Vi har en del å jobbe med, og for å lykkes må vi jobbe sammen, sier Guzman Toft.