Close
Logo
Top Image
Next Last

Ny i Eidos-styret

Erik Stensli er ny nestleder i Eidos-styret. Også Bernt Nordby Skøien er ny i styret i høst.
Styret i Eidos som skal lede forvandlingen av Lierstranda fra lager og logistikk til en moderne og bærekraftig nærhetsby med 16.000 beboere og like mange arbeidsplasser, har vært uendret siden høsten 2020. Den gang kom Asgeir Solheim (Fabritius) og Morten Austestad (Bane NOR Eiendom) inn i styret. Den endringen kom som resultat av endring av eierskapet i selskapet.

I høst er styret fornyet. Erik Stensli overtar som nestleder etter Asgeir Solheim. Han overtar også som daglig leder i Fabritius fra 1. januar 2024. Samme dag går Åsgeir Solheim av etter ha ledet Fabritius i 28 år.

Stensli har vært i Fabritius i 25 år, nå sist som direktør for utvikling og prosjekt.

Bernt Nordby Skøien er daglig leder i Clemens Eiendom, som er et heleid datterselskap i Opplysningsvesenets fond. 
 

Slik er det nye styret:

  • Eva Hagen, styreleder
  • Erik Stensli, nestleder
  • Morten Austestad, styremedlem
  • Lisbeth Dyrberg, styremedlem
  • Bernt Nordby Skøien, styremedlem