Close
Logo
Top Image
Next Last

​Nytt styre i Eidos

Eva Hagen fortsetter som styreleder. Asgeir Solheim og Morten Austestad er nye i styret.

Administrerende direktør Asgeir Solheim  i Fabritius Gruppen og utviklingsdirektør Morten Austestad  i Bane NOR Eiendom er nye i Eidos-styret.
 

Ekstraordinær generalforsamling i Eidos Eiendomsutvikling AS mandag 5. oktober ga selskapet nytt styre. Styre-sammensetningen gjenspeiler endringer på eiersiden tidligere i år.

Drammen Havn eide tidligere 15 prosent av Eidos. De aksjene ble solgt på nyåret. Aksjene ble kjøpt av Lier kommune og Bane NOR Eiendom, som brukte forkjøpsretten. 
I august solgte Lier kommune seg ned til 55 prosent, som den satt på før den overtok aksjene til Drammen Havn. Inn kom Fabritius Gruppen, som er heleid av Bjørn Rune Gjelsten.
 

Bane NOR Eiendom og Fabritius Gruppen eier begge 22,5 prosent av Eidos, mens Lier kommune eier 55 prosent av eiendomsselskapet som eier halve Lierstranda. 
 

Hovedoppgaven til Eidos er å forvandle Lierstranda fra industri og lager til en moderne og bærekraftig fjordby for 16.000 beboere og 16.000 arbeidsplasser. Forslag til områderegulering for Fjordbyen Lier og Drammen skal leveres til kommunen i løpet av året. Den jobben utfører Eidos med Lier som oppdragsgiver. 
 

Slik er det nye styret:

  • Eva Hagen, styreleder
  • Asgeir Solheim, nestleder
  • Morten Austestad, styremedlem
  • Lisbeth Dyrberg, styremedlem
  • Johan Mølbach-Thellefsen, styremedlem