Close
Logo
Top Image
Next Last

Her er årsrapporten

Årsrapporten for 2021 oppsummerer Eidos-året og ser fremover.
Eidos Eiendomsutvikling AS har også for 2021 publisert en egen årsrapport. Du finner den her på hjemmesiden.

Årsrapporten oppsummerer Eidos-året og ser fremover. I 2021-rapporten ser du i tillegg bystrukturkartet og en status på forvandlingen i fjordbyområdet som er godt i gang. I vest bygges nytt sykehus og helsepark. I øst er det etablert nytt land i Gilhusbukta.

Sjøen i Gilhusbukta var sterkt forurenset før anleggsarbeidene startet. I dag er området friskmeldt. Enorme mengder olje og giftige stoffer er tatt opp og tatt hånd om. Livet på land og i sjø er dokumenterbart bedret gjennom arbeidene som er gjennomført. 

Mer om det, om økonomi og annet stoff er omhandlet i årsrapporten. God lesning!