Close
Logo
Top Image
Next Last

Utreder flytende solkraft

Flytende solkraftanlegg i Terminalbukta skal utredes. 
Et flytende solkraftanlegg kan se dagens lys i Terminalbukta utenfor Bringbygget i løpet av det kommende året. Søknad om dispensasjon fra kommunens arealdel og plan- og bygningsloven er enstemmig innvilget av politikerne i miljø og planutvalget.

– Vi trenger mer energi enn vi har og ser på sol som en positiv energikilde, sier prosjektutvikler Geir Hagehaugen i Eidos, til Lierposten.

Den nye fjordbyen med 16.000 innbyggere og 16.000 arbeidsplasser skal være klimanøytral og ha lavt energibruk. Nå har politikerne sagt ja til det som kan bli et testanlegg i Terminalbukta. Det kan åpne for sol som en av flere energikilder. Beregninger viser at solenergi kan stå for ti prosent av energibehovet i Fjordbyen Lier og Drammen.

– Flere utfordringer skal på plass. Mye er uavklart. Vi skal jobbe mer med lønnsomhetsberegninger, ulike partnerskap og regulatoriske forhold før vi vet om det er et grunnlag for pilotprosjektet, sier Hagehaugen.

Tillatelsen fra miljø og planutvalget åpner for en testperiode på inntil fem år. Området i Terminalbukta er i kommunens arealdel avsatt til fremtidig friområde og fremtidig bebyggelse og anlegg.