Close
Logo
Top Image
Next Last

Siste Langøya-lekter dumpet 10.000 tonn steinmasser til Gilhusbukta torsdag 30. april.

3,5 millioner tonn stein fra Langøya har gitt 160 mål nytt land i Gilhusbukta. Siste lekter leverte 10.000 tonn stein natt til 30. april 2020.

Området som skal fylles ut i Gilhusbukta, er på 200 dekar. Det siste halvannet året har lektere fra Langøya levert rene kalksteinmasser til Gilhusbukta innerst i Drammensfjorden. Det etableres nytt, tørt land på området som blir en ny bydel i Fjordbyen Lier Drammen.

20.000 nye beboere

Fjordbyen Lier Drammen skal gi rom for 20.000 nye beboere, 20.000 nye arbeidsplasser, skoler, barnehager, sykehus, helsepark, strandpromenader, restauranter og alt du ellers forventer å finne i en moderne by.

Gilhusbukta kan bli det første boligområdet som bygges ut, men utfyllingen fortsetter ennå en god tid. Utenfor det nye landområdet skal det etableres en øystruktur for fugleliv, sjøliv og rekreasjon. Fyllmasser dit hentes fra flere steder, i første omgang blir det fylt steinmasser som sprenges ut for bygging av den nye storbylegevakta i Oslo.

Alt kom sjøveien

– Steinmaser fra Langøya har vært perfekt. Alle massene er fraktet sjøveien. Seks dager i uka er det fylt ut mellom 10.000 og 18.000 tonn rene masser. Transport på sjøen har spart miljøet for uendelig mange lastebiler langs veiene, sier Ivar Andreas Tanum som har fylt ut massene i Gilhusbukta.

Første lekter med kalkstein kom med lekteren «Hære 6» opp Svelvikstrømmen høsten 2018. Den fraktet 10.000 tonn stein, men utfyllingen i Gilhusbukta har en lang forhistorie.

Omfattende miljøprosjekt

Det hele startet med miljøopprydding på NCC-tomta allerede i 2007. Der ble 140.000 tonn forurensede masser fjernet. Det meste var olje, men også tjære, asbestholdig bygningsmaterialer, og andre løsemidler ble tatt hånd om.

Så kom miljøopprydding i sjøen. 20.000 kubikkmeter masse ble sugemudret i pilotprosjektet. Senere er det gjennomført sugemudring av oljesjø på 14 meters dyp på et område på 3000 kvadratmeter ute i bukta. Der ble 2600 kubikkmeter sterkt forurensede masser tatt hånd om, før hele området ble dekket til.

Det utfylte området er ferdig satt for bruk etter bare tre år. Det er resultat av vertikaldrenering. 20.000 vertikale dreneringsrør sikrer at utfyllingsmassene setter seg mange tiår tidligere enn ved tradisjonell utfylling.