Close
Logo
Next Last

Om veien til den nye fjordbyen

Her er filmen som viser veien til den nye byen ved fjorden på grensa mellom Lier og Drammen.

Første fase av Fjordbyen Lier og Drammen er godt i gang. Prosjektet, som om noen år vil strekke seg fra Brakerøya til Gilhusodden, er av Norges største byggeprosjekt på land og kanskje det største utenom de store samferdselsprosjektene.

 

Anleggsområdet vil om noen år dekke et areal på 1,3 kvadratkilometer. Lengden er på 2,3 kilometer og bredden er opptil 600 meter.

 

I desember 2016 startet siste etappe med miljøopprydding i Gilhusbukta. Da ble det fjernet 2000–3000 kubikkmeter med sterkt forurensede sedimenter fra inntil 14 meters dybde.
 

2,5 millioner kubikkmeter masser har gått til oppfylling i Gilhusbukta så langt. Når oppfyllingen er ferdig, er det skapt 200 dekar nytt land som kan bebygges og et nytt gruntvannsområde ytterligere 80 meter utover i fjorden som skal gi optimale levevilkår for fugl og fisk, planter og dyr.