Close
Logo
Top Image
Next Last

Ny hos Eidos

Frank Øverås med master fra NHH i Bergen styrker Eidos på finans og økonomi.
Frank Øverås som er statsautorisert revisor, går inn i rollen som CFO (finans og økonomi) i Eidos. Han er utleid på heltid fra PwC, i første omgang ut året.
– Tiden er inne for at vi styrker oss på sentrale områder. Eidos forvalter store verdier. Vi er største grunneier på Lierstranda. Vi er i en positiv utvikling og skal løfte et av landets større byutviklingsprosjekter, sier daglig leder Torgeir Finnerud.

Frank Øverås har tung erfaring fra eiendom, energi og varehandel. Han har gjort store oppgaver for Reitan Eiendom, TrønderEnergi, Glitre Energi og Toyota Norge, alt sammen i regi av PwC.
I Eidos handler det om eiendomsutvikling. Eidos skal utvikle fjordbyen Lier og Drammen. Senere i høst skal vi levere forslag til områderegulering. I tillegg har vi flere eiendommer under utvikling på Lierstranda.

Fjordbyen Lier og Drammen planlegges for 20.000 arbeidsplasser og 20.000 beboere. Først ute i den nye fjordbyen er det nye sykehuset for Drammen. Det bygges på Brakerøya. Der kommer også Drammen Helsepark.

Fjordbyen vil strekke seg fra Brakerøya til Gilhus. Det gir den nye fjordbyen 2,5 kilometer strandlinje mot Drammensfjorden, som igjen skal bli tilgjengelig for folk flest.