Close
Logo
Top Image
Next Last

Helseklynge Brakerøya

Eidos Eiendomsutvikling er en av initiativtakerne til Helseklynge Brakerøya.
– Siden vi er den største eiendomsaktøren i området, er det riktig at vi involverer oss i å fylle den med innhold, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos.
Et nytt sykehus på Brakerøya kan bli kraftsenteret i en helseklynge. Der kan næringsliv, forskning og undervisning møtes for å utvikle fremtidens løsninger innen helse og omsorg – i tett kontakt med pasientene.
Helseklynge Brakerøya er et stort regionalt utviklingsprosjekt som kan gi en merverdi og potensielt 1 500 nye arbeidsplasser rundt det nye sykehuset.

Det er Eidos Eiendomsutvikling, Høgskolen i Sørøst-Norge og Papirbredden Innovasjon som har tatt initiativet til Helseklynge Brakerøya. Vi ønsker å knytte til oss virksomheter, gründere og forskningsmiljøer som vil bidra til å skape innhold i en fremtidig helseklynge på Brakerøya.