Idékonkurranse: Slik kan nye Lierstranda bli

Som største grunneier på Lierstranda, ønsker Eidos Eiendomsutvikling å bidra til å få fram de aller beste og mest fremtidsrettede ideene for morgendagens Lierstranda.

Se bilder av de 3 forslagene

*************************************************

Visjonen om en tydeligere forbindelse mellom Lierdalen og Drammensfjorden var felles i forslagene om utvikling av Lierstranda som ble presentert i Drammen 9. februar 2011. Arkitektene viste også muligheter for båthavn, forskningspark, idrettsanlegg i tillegg til service-, nærings- og boligområder.

Oppdraget de tre arkitektfirmaene Asplan Viak, LPO Arkitekter og danske Entasis fikk var å utforme en klimavennlig og miljørettet fjordby på Lierstranda.

Bærekraft
De tre firmaene viste ulike løsninger for moderne trafikkavvikling og klimavennlige boliger på dagens møte. To av forslagene (fra LPO Arkitekter og Entasis) inkluderte også flytting av Brakerøya stasjon til midten av Lierstranda. Muligheten for å kombinere urbanitet med miljøvennlig profil på boliger, transport og energiløsninger ble understreket av flere.