Eidos Eiendomsutvikling er den største grunneieren på Lierstranda, og eier ca. 400 dekar med beliggenhet ned mot Drammensfjorden, på grensen mellom Lier og Drammen.

Området har et eget sidespor for jernbane. Det er enkel adkomst både fra E18 og riksvei 23 – Oslofjord-forbindelsen. Eidos Eiendomsutvikling er eid av Lier kommune (55 %), Drammen havn (30 %) og Bane Nor Eiendom (15 %). Eidos har kontor i Drammen og er organisert som konsern med holdingselskap og 10 heleide eiendomsselskaper. Eidos’ miljøprofil skal være tydelig, og selskapet legger stor vekt på å ta samfunnsansvar.

Eidos Eiendomsutvikling er organisert som konsern med morselskap og 11 datterselskaper, ett selskap for hver av eiendommene. Daglig leder i morselskapet er enestyre i samtlige datterselskap.

Organisering

1. Lierstranda Vest AS
Eiendom: 14/261 og 15/384
Areal: ca 40.000 m2
Leietager/virksomhet: Axess Logistics AS.

2. Nøstestranda 4 AS
Eiendom: 15/308
Areal: 8061 m2
Leietager/virksomhet: Ahlshell Norge AS. Grossistvirksomhet VVS og Elektro.

3. Terminalbukta AS
Eiendom: 15/287 m fl

4. Terminalbukta Sjøgrunn AS
Eiendom: 15/381
Areal: sjøgrunn
Leietager/virksomhet: Ingen leietagere. Fremtidig utfylling i fjorden er planlagt.

5. Tømmersvingen AS
Eiendom: 15/8
Areal: 54603 m2
Leietager/virksomhet: Auto Transport Service AS. Transport, ombygging og lagring av nye biler.

6. Tømmersvingen I AS
Eiendom: 15/312
Areal: 3424 m2
Leietager/virksomhet: Energyst AS

7. Tømmersvingen II AS
Eiendom: 15/314
Areal: 10154 m2
Leietager/virksomhet: PostNord Logistics. Transport og spedisjon, inn- og utland.

8. Tømmersvingen III AS
Eieondom: 15/335
Areal: 4738 m2
Leietager/virksomhet: Auto Transport Service AS. Transport, ombygging og lagring av nye biler.

9. Tømmerterminalen AS
Eiendom: 15/305
Areal: 126424 m2
Leietager/virksomhet: Statkraft Tofte AS

10. Gilhusbukta Sjøgrunn AS
Eiendom: 15/382
Areal: sjøgrunn
Leietager/virksomhet: Ingen leietagere. Fremtidig utfylling i fjorden er planlagt.

11. Terminalen 4 Lier AS
Eiendom: 15/287 m fl
Areal: 70491 m2
Leietager/virksomhet: Posten Bring AS, Protan AS og Autotransport Service AS

Eierstruktur

Lier kommune 55%
Drammen havn 30%
Bane Nor Eiendom 15%